Vlasenica suosnivač regionalne deponije, ali ipak odlaže otpad nelegalno!

Poznato je da je opština Vlasenica jedan od suosnivača regionalne deponije Zvornik, koja funkcioniše u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, te je i osnovana sa ciljem da se na njoj odlaže otpad više opština, među kojima je i opština Vlasenica.

Kako bi javno preduzeće “Regionalna deponija“ d.o.o. Zvornik funkcionisalo, opštine suosnivači su dale bankarske garancije za kreditna sredstva Svjetske banke, a u slučaju da ovo javno preduzeće ne ostvaruje prihode dovoljne za pokrivanje kreditnih obaveza, te se obaveze namiruju iz datih bankarskih garancija, i to na način da nadležno Ministarstvo vrši prinudnu naplatu, a potom zadužuje opštine.

Pogađate dobro, upravo je ovo slučaj sa javnim preduzećem “Regionalna deponija“ d.o.o. Zvornik.

Obzirom da ovo javno preduzeće ne ostvaruje dovoljne prihode radi toga što “jedan dio“ komunalnih preduzeća ne dovozi otpad na ovu regionalnu deponiju, gubici se moraju pokrivati iz bankarskih garancija.

Bankarske garancije daju se srazmjerno učešću u vlasničkom udjelu u javnom preduzeću, a iznos bankarske garancije koju daje opština Vlasenica je 255.500 EURA.

Dakle, prema računici onih koji o ovome odlučuju, više se isplati dati 255.500 eura iz opštinskog budžeta, što znači budžeta svih građana ove opštine, nego zaključiti sporazum sa javnim preduzećem “Regionalna deponija“ d.o.o. Zvornik kako bi se otpad odvozio na ovu regionalnu deponiju koja je u tu svrhu i osnovana i u čijem je osnivanju učestvovala i opština Vlasenica.

Podsjećamo, regionalna deponija u Zvorniku osnovana je u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, te ona i funkcioniše u skladu sa tim zakonom kao legalna, sanitarna deponija koja ispunjava sve uslove utvrđene zakonom.

Zbog čega se nadležni u opštini Vlasenica ipak odlučuju da otpad odvoze na ilegalnu deponiju Dragasevac, koja nije propisno ograđena, niti se propisno održava, a nesnosan smrad se širi kilometrima okolo, ostaje misterija na koju je odgovor poznat samo nadležnima u ovoj opštini.

I dok nadležni uporno vode “otpadnu“ politiku služeći se nepropisno održavanim prostorima i sumnjivim tehnologijama, mi nastavljamo svoju borbu za zdravu životnu sredinu i apelujemo i na VAS da putem društvenih mreža, ili na bilo koji drugi nači, podržite insistiranje na korišćenju propisne regionalne deponije, za dobrobit nas i budžeta opštine Vlasenica!