KUME, IMAM STRAŠNU IDEJU ZA BIZNIS!

Ako vam zatreba ideja za neki posao, prelistajte inspirativan spisak djelatnosti firme načelnika opštine Vlasenica. U ovoj maloj opštini, može se reći da je on je jedini i među rijetkim opstao, jer ima ideje za biznis.

Društvo sa ograničenom odgovornošću “ECOPLAST” prema osnovnim podacima o veličini firme, vodi se kao malo preduzeće. Što znači i da ima veoma mali broj zaposlenih. Međutim broj registrovanih djelatnosti subjekta Eco Plast čiji je osnivač Miroslav Kraljević, daleko je veći.

DJELATNOSTI SUBJEKTA UPISA- u unutrašnjem prometu su :

01.11 Gajenje žitarica (osim riže), mahunarki i sjemenja uljarica

01.12 Gajenje riże

01.13 Gajenje povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća

01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih usjeva

01.24 Gajenje jezgričastog i koštunjavog voća

01.25 Gajenje bobičastog orašastog i ostalog voća 01.30 Gajenje sadnog materijala i ukrasnih biljaka

01.41 Uzgoj krava za proizvodnju mlijeka

01.42 Uzgoj ostalih goveda i bivola

01.43 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi

01.45 Uzgoj ovaca i koza

01.46 Uzgoj svinja

01.47 Uzgoj peradi

01.49 Uzgoj ostalih životinja

01.50 Mješovita poljoprivredna proizvodnja

01.61 Pomoćne djelatnosti u gajenju usjeva i zasada

01.62 Pomoćne djelatnosti u uzgoju životinja

02.20 Sječa drveta

02.40 Pomoćne uslužne djelatnosti u šumarstvu

08.11 Vađenje ukrasnog kamena i kamena za gradevinarstvo, krečnjaka, gipsa, krede i škriljaca

2 Djelatnosti kopova šljunka i pijeska; vadenje gline i kaolina

08:99 Vadenje ostalih ruda i kamena, dn.

10.11 Preda i konzervisanje mesa 10.12 Prerada i konzervisanje mesa peradi

  1. Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi

10.31 Prerada i konzervisanje krompira

10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća

10.39 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća

10.51 Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sir

10.61 Proizvodnja mlinskih proizvoda

10.62 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba 10.71 Proizvodnja hljeba; svježih peciva i kolača

10.72 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kolača

10.73 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna

10.91 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje 10.92 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce

11.07 Proizvodnja osvježavajućih pića; proizvodnja mineralne vode i drugih flaširanih voda

14.11 Proizvodnja kožne odjeće

14.12 Proizvodnja radne odjeće

14.13 Proizvodnja estale spoljašnje odjeće

14.14 Proizvodnje rublja

14.19 Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću 15.20 Proizvodnja obuće

16.10 Testerisanje i blanjanje drveta (proizvodnja rezane grade); impregnacija drveta

16.21 Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drvete

16.22 Proizvodnja sastavljenog parketa

16.23 Proizvodnja ostale gradevinske stolarije i elemenata

16.24 Proizvodnja ambalaže od drveta

16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, proizvodnja predmeta od pluta, slame i pletarskih materi

22.11 Proizvodnja spoljašnjih i unutrašnjih guma za vozila; protektovanje spoljašnjih guma za vozila 22.19 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume

22.21 Proizvodnja ploča, histova, cijevi i profila od plastičnih masa

22.23 Proizvodnja proizvoda za gradevinarstvo od plastičnih masa

22.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa

23.31 Proizvodnja pločica i podnih ploča od keramike

23.32 Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za gradevinarstvo

23.41 Proizvodnja proizvoda za domaćinstvo i ukrasnih predmeta od keramike

23.42 Proizvodnja sanitarne opreme od keramike

23.43 Proizvodnja izolatora i pribora od keramike za izolaciju

23.44 Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike

23.49 Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike 23.51 Proizvodnja cementa

23.52 Proizvodnja kreča i gipsa

23.61 Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo

23.62 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gradevinarstvo

23.63 Proizvodnja gotove betonske smjese

23.64 Proizvodnja maltera

23.65 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda (fibrocementa)

23.69 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa

23.70 Sječenje, oblikovanje i obrada kamena

25.11 Proizvodnja metalnih konstrukelja i njihovih dijelova

25.12 Proizvodnja vrata i prozora od metala

25.29 Proizvodnja ostalih cisterni, rezervoara i posuda od metala

25.50 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha

25.61 Površinska obrada i prevlačenje metala

25.62 Mašinska obrada metala

25.94 Proizvodnja vezanih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda

25.99 Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.

26.51 Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigacija

27.20 Proizvodnja baterija i akumulatora

27.33 Proizvodnja elektroinstalacionog materijala

27.51 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo

27.52 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo

28.12 Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja

28.13 Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora

28.15 Proizvodnja ležajeva, penosnika, prenosnih i pogonskih elemenata

28.29 Proizvodnja ostalih mašina za opštu namjenu, d. n.

29.20 Proizvodnja karoserija za motorna vozila: proizvodnja prikolica i poluprikolica

29.32 Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila

31.01 Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore

31.02 Proizvodnja kuhinjskog namještaja

31.03 Proizvodnja madraca

31.09 Proizvodnja ostalog namještaja

32.30 Proizvodnja sportske opreme

32.40 Proizvodnja igara i igračaka

33.11 Popravka gotovih proizvoda od metala

33.12 Popravka mašina

36.00 Prikupljanje, prečišćavanje i snabdijevanje vodom

37.00 Kanalizacija

38.11 Prikupljanje neopasnog otpada

38.12 Prikupljanje opasnog otpada

38.21 Obrada i odlaganje neopasnog otpada

38.31 Rastavljanje olupina

38.32 Reciklaža (prerada) razvrstanih materijala

39.00 Djelatnosti sanacije (remedijacije) zivotne sredine i ostale usluge upravljanja otpadom

41.10 Organizacija izvodenja projekata za zgrade

41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

42.11 Izgradnja puteva i autoputeva

42.21 Izgradnja cjevovoda za točnosti i gasove

42.91 Izgradnja hidrogradevinskih objekata

42.99 Izgradnja ostalih objekata niskogradnje, d. n.

43.11 Uklanjanje objekata

43.12 Pripremni radovi na gradilištu

43.21 Elektroinstalacioni radovi

43.22 Uvodenje instalacija vodovoda, kanalizacije, gasa i instalacija za grijanje i klimatizaciju

43.29 Ostali gradevinski instalacioni radovi

43.31 Fasadni i štukaturni radovi

43.32 Ugradnja stolarije

43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga

43.34 Farbarski i staklarski radovi

43.39 Ostali završni gradevinski radovi

43.91 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova

45.11 Trgovina automobilima i motomim vozilima lake kategorije

45.19 Trgovina ostalim motomim vozilima

45.20 Održavanje i popravka motornih vozila

45.31 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila

45.32 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila

45.40 Trgovina, održavanje i popravka motocikala, dijelova i pribora za motocikle

46.11 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama

46.12 Posredovanje u trgovini gorivima, rodama, metalima i industrijskim hemikalijama

46.13 Posredovanje u trgovini drvenom gradom i gradevinskim materijalom

46.14 Posredovanje u trgovini mašinama, opremom za industriju, brodovima i avionima

46.15 Posredovanje u trgovini namještajem, robom za domaćinstvo i robom od metala i gvožda

46.16 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, krznom, obućem i proizvodima od kože

46.17 Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duvanom

46.19 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

46.21 Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinj

46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama (rastinjem)

46.23 Trgovina na velike živim životinjama

46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom

46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem

16.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa

460 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima

6:24 Trgovina na veliko pićima

4635 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima

46.36 Trgovina na veliko Secerom, čokoladom i proizvodima od šećera

46.37 Trgovina na veliko kafom, čajem, kakaom i začinima

46.39 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom

46.41 Trgovina na veliko tekstilom

46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom

46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo

46.44 Trgovina na veliko porcelanom, staklarijom i sredstvima za čišćenje

46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima

46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za rasvjetu

46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom

46.49 Trgovina na veliko ostalom robom za domaćinstvo

46.51 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom

46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama

46.63 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i gradevinarstvo

46.65 Trgovina na veliko namještajem za kancelarije

46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom

46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom

46.71 Trgovina na velkočvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima

46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

46.73 Trgovina na veliko drvetom, gradevinskim materijalom i sanitarnom opremom

46.74 Trgovina na veliko robom od metala, instalacionim materijalom, uredajima i opremom za vodovod

46.77 Trgovina na veliko otpadom ostacima

47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno prehrambenim proizvodima, pićima

47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama

47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama

47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama

47.24 Trgovina na malo hljebom, kolačima, proizvodima od brašna i proizvodima od šećera

47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama

47.26 Trgovina na malo proizvodi ma od duhana u specijalizovanim prodavnicama

47.29 Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama

47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama

47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama

47.52 Trgovina na malo robom od metala, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama

47.53 Trgovina na malo tepisima i prostiračima za pod, zidnimi podnim oblogama u specijalizovanim pr 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama

47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za domaćinstvo u spec

prodavnicama

47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama

47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama

47.65 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama

47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama

47.72 Trgovina na malo obućom i robom od kože u specijalizovanim prodavnicama

47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, dubrivom, kućnim ljubimcima i hranom

47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama

47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u specijalizovanim prodavnicama ((osim oružja i municije))

47.79 Trgovina na malo poluvnom robom u specijalizovanim prodavnicama

47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama

47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama

49.32 Taksi prevoz 49.41 Drumski prevoz robe

49.42 Usluge preseljenja

49.50 Cjevovodni transport

52.10 Skladištenje robe

52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju

52.24 Pretovar tereta

52.29 Ostale pomoćne djelatnosti u prevozu 56.10 Djelatnosti restorana i usluge dostave hrane

56.21 Djelatnosti keteringa

56.29 Ostale djelatnosti pripreme i posluživanja (dostave) hrane

56.30 Djelatnosti pripreme i posluživanja pića

69.20 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizorske djelatnosti; djelatnosti savjetovanja koje se odr

70.22 Savjetovanje koje se odnosi na poslovanje i ostalo upravljanje

71.11 Arhitektonske djelatnosti

71.12 Inženjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje

71.20 Tehničko ispitivanje i analiza

72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji

72.19 Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama

81.21 Osnovno čišćenje zgrada

81.22 Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata

81.29 Ostale djelatnosti čiščenja

81.30 Uslužne djelatnosti uredenja i održavanja zelenih površina

82.92 Djelatnosti pakovanja

93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova 93.29 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti

95.11 Popravka računara i periferne opreme

95.21 Popravka elektronskih uređaja za široku potrošnju

95.22 Popravka aparata za domaćinstvo i opreme za kuću i baštu

95.23 Popravka obuce I proizvoda od kože

95.24 Popravka namještaja i pokućstva

96.09 Ostale lične uslužne djelatnosti………..

DJELATNOSTI SUBJEKTA UPISA-u vanjskotrgovinskom prometu : Spoljna trgovina u okviru svih upisanih djelatnosti.

Izvor : https://www.opstinavlasenica.org/2021/12/24/obavjestenje-4/