BAVIĆEMO SE I DALJE FURANIMA, DIOKSINIMA, PETICIJOM ALI I NEPRAVILNIM POSTUPANJEM OPŠTINE VLASENICA!

Zbog širenja polovičnih informacija na društvenim mrežama i ponovnog pokušaja diskreditacije građana Vlasenice, od strane lokalne političke partije, koja se neprimjereno oglašava u ime opštine, dužnost nam je pružiti adekvatan odgovor. Inicijativa koja je u Vlasenici sprovedena povodom prijedloga da se u skupštini opštine raspravlja o Objektu za hemijsko termičku preradu plastike, sprovedena je u saradnji sa pravnicima iz Sarajeva i Banja Luke, koji u ovim postupcima imaju dugogodišnje iskustvo.

Od samog početka inicijative, u Vlasenici su se dešavale, moguće nezakonite ali i radnje koje su male za cilj sabotiranje, kako od strane lokalne policijske uprave, tako i opštinske službe. Tu prije svega mislimo na analizu spiska sa imenima i podacima ljudi koji su skupljali potpise, od strane administratora stranice SNSD Vlasenica, pozivanje u policijsku stanicu ,,u svojstvu svjedoka na okolnosti prijave direktora Ecoplast-a”, odgovor opštinske službe na zahtjev za postavljanje štanda koji je stigao u četvrtak posle podne, a peticija se predavala u petak… Dan predaje inicijative završio se tako što je ista poslata poštom, pred istek radnog vremena, nakon dva sata ubjeđivanja sa službenikom, protiv kog je podnesena i krivična prijava.

Odgovor koji je uslijedio od opštinskog Odjeljenja za opštu upravu, bio je više nego konfuzan, gdje se pozivanjem na Zakon o ovjeravanju potpisa zahtjevalo da se dokument ispravi i u roku od osam dana vrati. Da se ispravi dokument koji nije vraćen, a prethodnu ovjeru je radila ista ta služba. Pa se ostavlja na razmišljanje, kako ispraviti dokument koji je ostao u opštinskim kancelarijama i kako natjerati službenika da ovjeri dokument!?

Dalje treba napomenuti, da Vrhovni sud nije peticiju odbacio kao ništavan dokument, već nadležnost o ovom pitanju, prebacio na Ministarstvo lokalne uprave i samouprave, gdje je takođe uložena žalba i čiji se odgovor još uvijek čeka.

Dok čekamo odgovore institucija još jednom napominjemo da su građani Vlasenice i više nego izjašnjeni po ovom pitanju i pokušaj sabotiranja ove inicijative predstavlja isključivo odraz straha, onih čije pozicije njenim uspjehom mogu biti dovedene u pitanje.