ŠTA JE DOBRO ZNATI AKO STE SVJEDOK?

Svjedočenje predstavlja građansku dužnost koja podrazumijeva zakonsku obavezu lica koje se poziva u svojstvu svjedoka da se odazove pozivu na informativni razgovor, kao i na svjedočenje u toku postupka, kako bi svojim iskazom dalo obavijest o krivičnom dijelu, počinitelju i drugim važnim okolnostima.

Možete da budete saslušani kao svjedok od strane policije, tužilaštva i suda.

Kada dobijete poziv dužni ste da se odazovete. Svjedok će svojim riječima da ispriča  sve što se dogodilo, da iznese sve što mu je poznato o konkretnom predmetu.

Sa druge strane ovlašteno službeno lice  je dužno da Vas upozna sa vašim pravima  i obavezama. Bićete upozoreni da je davanje lažnog iskaza predstavlja krivično djelo.

Međutim, treba praviti  razliku između OSUMNJIČENOG I  SVJEDOKA! To se najviše ogleda u pogledu Vaših prava i  obaveza, onoga što može biti  upotrijebljeno protiv Vas, i onoga do čega policija, odnosno tužilac može doći. Kao svjedok  dužni ste da odgovorite na pitanja, naravno da se krećete samo u  okviru pitanja, ne više od toga, dok kao osumnjičeni možete da se branite ćutanjem i da ne odgovarate na bilo koja pitanja bez prisustva advokata.

Kada se  saslušavate  kao svjedok možete osjećati nervozu i zbunjenost, što je i normalno, ali se problem javlja kada službena lica Vašu zbunjenost iskoriste kako bi došli do željenog iskaza, iako to možda nije ono što se zaista dogodilo, te Vas na taj način dovedu u problem. Zato je veoma važno da budete upoznati sa Vašim pravima  i obavezama. Jedna od obaveza na kraju ispitivanja je i potpisivanje zapisnika. Prije potpisivanja zapisnika jako je važno da pročitate zapisnik, te ukoliko smatrate da nešto treba dodati u zapisnik (to može biti bilo kakva izjava u p//ogledu činjenica u vezi sa samim slučajem zbog koga ste pozvani na ispitivanje, komentar na zapisnik, komentar na način ispitivanja i sl.), imate pravo da tražite da se to doda u zapisnik, i tek na kraju ga potpisujete.

Nažalost, sve je više slučajeva gdje se pojam svjedoka koristi  kao instrument pritiska, zastrašivanja prema licima, grupama, aktivistima u slučajevima kada ukazuju na loše stvari u  društvu, državi, gradu, opštini. Zbog toga je veoma važno da poznajete svoja prava i obaveze.

Šta znači pritisak od strane službenih lica, na svojoj koži su osjetili pojedini građani opštine Vlasenica kada su bili pozivani na saslušanje u svojstvu svjedoka po pitanju slučaja postrojenja za hemijsko-termičku obradu plastike u ovoj opštini. Međutim, poznavanje sopstvenih prava i obaveza je ono što je spasilo ove građane.