HVALA VAM NA USLUZI!

U zemlji u kojoj deponije mješovitog komunalnog otpada gore same od sebe, vatrogasna služba bi trebala biti konstantno angažovana dok se iste ne saniraju i dovedu u kontrolisano stanje. Otvorene deponije mješovitog komunalnog otpada se svrstavaju u kategoriju vrlo visokog rizika od požara, a gašenje takvih požara se ubraja u visoko rizične intervencije, po život i zdravlje vatrogasaca. Gašenje požara zahtijeva velike količine sredstava za gašenje (prvenstveno vode) i kompletnu zaštitnu opremu vatrogasca uz obavezno korištenje izolacionih aparata.

Uz veliku količinu dima, otrovnih gasova, kao i visoke temperature, gašenje požara na deponijama mješovitog komunalnog otpada , jedna je od najzahtijevnijh intervencija u vatrogastvu. Pogotovo, ako se radi o dubinskim požarima, koji mogu trajati danima, pa i mjesecima. U tim slučajevima se određuju i stalna dežurstva na deponiji koja, dodatno, opterećuju vatogasce. Pored zagađenja prouzrokovanog gorenjem otpada i sama upotreba velike količine vode, doprinosi dodatnom zagađenju, spiranjem otrovnih materija i njihovim prodorom u podzemne vode.

Deponija Dragasevac

Način gašenja u spalionicama mješovitog komunalnog otpada ili reaktorima za pirolizu plastike nisu uvedena u praksu (radi se o za sada, nama nepoznatom scenariju, jer se nismo susretali sa požarima takve vrste). Ono što je potrebno, a to se već koristi na zapadu, jesu termovizijske ili termogramske kamere, kao i sistemi za gašenjem vodom plastičnog ili mješovitog komunalnog otpada na ulaznim bunkerima u reaktore za spaljivanje.

U svijetu vrlo cijenjena a kod nas, kao i mnoge druge,  omalovažena profesija vatrogasaca, u našoj zemlji polako doživljava svoj krah. U zemljama zapada, ljudi koji rade ovaj posao smatraju spasiocima, herojima, imaju razne beneficije, povlastice u društvu,  dane u godini kada se nastradalim vatrogascima  iskazuje poštovanje a u mnogim djelovima Amerike, ustaljen je pozdrav za vatrogasce koji glasi : Thank you for your service! (Hvala vam na usluzi).

A u Vlasenici nema profesionalnih vatrogasaca, nema obuke, nema edukacije… Neće biti ni spalionice!

Izvor : www.circular.co.uk