U Francuskoj ne preporučuju konuzumiranje domaćih jaja zbog zagađenja od spalionice!

Realnost u Evropi zbog hemijskog zagađenja od spalionica otpada!

Regionalna zdravstvena agencija otkriva široko rasprostranjenu kontaminaciju dioksinom sa nivoima do pedeset puta višim od regulatornih pragova, i to ne samo u blizini spalionica.

Stanovnici Ile-de-Francea pozvani su da više ne konzumiraju jaja iz domaćih kokošinjaca smještenih u Ile-de-Franceu, nakon otkrića široko rasprostranjene kontaminacije i sa ponekad vrlo visokim nivoima (do pedeset puta višim od evuropskih regulatornih pragova) dioksinima, furanima i PCB-ima. Ovo su tri porodice organskih zagađivača, sa potencijalno opasnim efektima po zdravlje. U saopštenju za javnost objavljenom u srijedu, 19. aprila, regionalna zdravstvena agencija (ARS) iz Ile-de-Francea, preporučuje, “iz predostrožnosti i opreznosti”, nekonzumaciju jaja i životinjskih proizvoda nekontrolisanog domaćeg porijekla u cijelom Regija Ile-de-France. Ova preporuka se posebno odnosi na Pariz i unutrašnja predgrađa, kao i na gusta urbana područja vanjskih predgrađa, precizira ARS.

Prvo upozorenje dato je u februaru 2022. s otkrićem Le Mondea o visokim nivoima dioksina u jajima kokoši uzgojenih na otvorenom a u blizini spalionice kućnog otpada Ivry-Paris XIII, najveće u Francuskoj. Studiju je sprovela fondacija ToxicoWatch, koja je specijalizovana za toksikološku analizu zagađivača koje emituju spalionice.

Nakon objavljivanja ovih rezultata, ARS je prvobitno odlučio da preporuči, da se ne konzumiraju jaja iz kokošinjca, vrtova i farmi smještenih u blizini spalionice.

Želimo li da se ovo desi i u Vlasenici? Da li bi neko stanovnike Vlasenice upozorio na ova zagađenja?

 

Izvor : https://www.lemonde.fr/planete/article/2023/04/19/