Dan planete Zemlje i Vlasenica…

Dan planete Zemlje obilježava se 22. aprila svake godine u cilju podizanja svijesti svjetske populacije o problemima vezanim za globalno onečišćenje okoliša, ali i pronalaska najboljih rješenja  za njegovu zaštitu. Iako je ideja obilježavanja Dana planete Zemlje prvi put predstavljena 1969. godine, službeno se obilježava od 1992. kada je na Konferenciji Ujedinjenih naroda (UN) o okolišu i razvoju u Rio de Janeiru usklađen dugoročni program za promoviranje održivog razvoja. Danas se obilježava u 190 zemalja svijeta.

U Vlasenici je ovaj dan dočekan u neizvjesnosti i strahu. Nekoliko dana prije Dana planete Zemlje, više stotina građana okupilo se na gradskom trgu da izrazi negodovanje povodom najave otvaranja Objekta za hemijsko-termičku preradu otpadne plastike dnevnog kapaciteta 288 tona. Ovaj proces spada u pirolizu a građanima se nikad niko od inicijatora projekta, nije obratio sa činjenicama da li je i koliko štetan i opasan ovaj proces. Mi smo se obraćali i radićemo to i dalje.

Strah i nepovjerenje, dodatno pojačava činjenica da bi se otpad uvozio iz Evrope jer kod nas ne postoji sistem za odvajanje otpada niti je on u Vlasenici pripremljen ni planiran. Kod nas postoje divlje deponije. A da ne bi postojale i na zapadu, planirano je da svoj otpad šalju nama, u Vlasenicu. Da njihov problem postane naš.

Prema riječima prof.dr. Dragane Đorđević :

,, To što se nažalost dešava u Bosni i Hercegovini, uveliko se dešava i u Srbiji. Izgleda da smo zemlje predodrđene  za odlaganje i uništavanje otpada iz čistih zemalja, koje su uzgred čiste upravo zbog toga što svoj otpad izvoze u zemlje poput naših a sve u saglasnostu naših korumpiranih vlasti koje očigledno imaju ličnih interesa od toga…Neki narodi su od zemalja koje su prirodni pakao kao što je napr. Island ili Japan napravili raj a mi smo uspeli da od ovakve zemlje, koja je od prirode raj, napravimo pakao i da je pretvorimo u deponije belosvetskog toksičnog otpada.”

A Ustav Republike Srpske garantuje da svako ima pravo na zdravu životnu sredinu, kao i da je svako u skladu sa zakonom, dužan da u okviru svojih mogućnosti štiti i unapređuje životnu sredinu.

Mi ćemo koristiti sva dostupna i pravna sredstva da spriječimo ovaj projekat, kao i raditi dalje na unapređenju kvaliteta životna sredine.

Jer ne želimo da budemo deponija i Evrope! Vlasenica je vazdušna banja a ne uvoznik otpada iz razvijenih zemalja.