Aktivisti u Vlasenici imaju veliku podršku!

Kada smo odlučili da krenemo u ovu akciju protiv otvaranja Objekta za hemijsko-termičku preradu otpadne plastike, znali smo da nas čeka duga i teška borba. Znali smo i da će naši sugrađani koji su bolji životni standard potražili u drugim gradovima i zemljama bez dvoumljenja stati uz nas. Njihova podrška je ogromna i ova borba bez njih ne bi imala smisao.

Mi smo građani Vlasenice! Naš aktivizam nije usmjeren na rušenje ličnosti!

Svakodnevno dobijamo poruke i komentare podrške. To nas motiviše da nastavimo i da smo na pravom putu mada znamo sa čim se sve aktivisti mogu suočiti. Primjera radi, tadašnji gradonačelnik Zvornika, gospodin Stevanović, je javno stao uz svoje građane kada su izrazili bunt protiv spalionice otpada koja je planirana u Karakaju. Mi tu vrstu podrške vjerovatno nećemo dobiti koliko god ljudi u Vlasenici da podigne glas protiv ove ekološke katastrofe. Samim tim kod nas je ova situacija dodatno teža i mada ne bi željeli da mješamo političke funkcije u ekološki aktivizam, politika je sama ušla u ovo i ova borba će možda od mnogih biti okarakterisana kao politička. Ipak ona to nije, samim tim što nas podržavaju članovi svih političkih partija. Do sada su javno uz nas stali samo članovi jedne opozicione partije u Skupštini opštine a ostale aktivne članove stranaka koje djeluju u Vlasenici, nećemo otkrivati dok oni to sami ne odluče. Naš slučaj aktivno prate stručnjaci iz ove oblasti ali ključna uloga će ipak biti na građanima. Oni su dali svoja mišljenja a i bez stručnjaka, svima je jasno da je cijeli ovaj projekat ”akcident” i apsurd je da mi kao mala zemlja uvozimo otpad iz drugih većih i razvijenijih zemalja.

Tako su naši aktivisti i ljudi koji podržavaju naš rad, obavjestili o ovom sve ličnosti i institucije koje su smatrali da trebaju biti obavješteni. Za planirani štetni objekat čuli su i članovi porodice Karađorđević koji su bili u posjeti Han Pijesku i nekadašnjoj rezidenciji kralja Aleksandra. Ako je Han Pijesak vazdušna banja, a Igrišta njegov oslonac, vlaseničani ne žele da iz našeg grada vazdušnu banju narušavaju i uništavaju isprarenja ciji štetni efekat niko nikada ne bi izmjerio.

Eko aktivisti Vlasenica su građani Vlasenice i okoline. Bez političke prošlosti, ljudi koji redovno izmiruju svoje obaveze prema državi i koji nemaju ni jedan prekršaj u svom ponašanju. Niko od nas NIKADA nije bio u  bilo kakvim sukobima niti ih želimo. Želimo samo da postrojenje koje je štetno za našu zajednicu i naše zdravlje NIKADA ne krene sa radom jer :

NE ŽELIMO DA RIJEŠAVAMO PROBLEM OTPADA POLJSKE KOJA JE OD NAS VEĆA ŠEST PUTA

NE ŽELIMO DA NAŠA DJECA UDIŠU ŠTETNE MATERIJE

NE ŽELIMO POSTROJENJE KOJE ĆE SA 288TONA DNEVNO TRETIRANE PLASTIKE NEPOVRATNO UNIŠTITI NAŠU ZEMLJU, VAZDUH I VODU

MI SMO VAZDUŠNA BANJA A NE DEPONIJA OTPADA IZ POLJSKE