Pitanje za JKP Vlasenica!

Deponija Dragasevac

Dok su u Evropi deponije na otvorenom zamenjene različitim vrstama postrojenja za preradu, pretvaranje otpada u energiju, a stanovništvo edukovano navikama odvajanja, kod nas postoje divlje a zvanične deponije!

U finalnoj verziji dokumenta Studija uticaja na životnu sredinu za objekte za hemijsko-termičku preradu otpadne plastike (pretvaranje katalitičkim postupkom u polimerni vosak) dnevnog kapaciteta 288 tona, najveća divlja deponija u cijeloj Bosni i Hercegovini, a koja se nalazi u selu Dragasevac, nazvana je PRIVREMENIM ODLAGALIŠTEM!

To privremeno traje nekoliko godina, a očigledno je da papir trpi sve, jer nekome ko nije video ovu ekološku katastrofu, termin privremeno odlagalište zvuči tako nevino i bezopasno.

Citiramo dokument :

Održavanje čistoće grada i odvoz otpada povjereni su KP “Čistoća” Vlasenica. Prikupljanje i odvoz čvrstog komunalnog otpada organizovano je u urbanoj gradskoj zoni i dijelu prigradskog naselja Drum. Neprikupljeni otpad u ruralnim područjima koja nisu obuhvaćena prikupljanjem komunalnog otpada, najvećim dijelom završi na divljim deponijama, dio se spaljuje dok se manji dio dovozi u kontejnere postavljene u gradu. Odlaganje čvrstog komunalnog otpada, prikupljenog na području opštine Vlasenica, se vrši na privremeno odlagalište, koje je zvanična deponija opštine i nalazi se u blizini sela Dragasevac, na području MZ Simići. Lokalna deponija ne ispunjava sanitarno-higijenske uslove. Procjedne vode iz deponije otiču direktno u obližnji potok, koji se uliva u rijeku Tišču nekoliko stotina metara dalje. Neformalno odlagalište otpada Simići: nalazi se sjeverozapadno od opštine Vlasenica i 43 km od regionalne deponije u Zvorniku.

Prema Strategiji upravljanja otpadom RS, opštine Šekovići, Vlasenica i Bratunac treba da odlažu svoj otpad na regionalnoj deponiji Zvornik.  (str.63.)

A prema dostupnim informacijama JP ,,Regionalna deponija“ doo Zvornik nema potpisan ugovor sa komunalnim preduzećem sa područja opštine Vlasenica, što je u suprotnosti sa odlukama i zaključcima skupštine jer dostavljeni ugovori nisu nikada potpisani ni vraćeni od strane komunalnog preduzeća! Komunalno preduzeće iz Vlasenice, u toku 2021.godine kao i 2022.godine, nije dovezlo niti jednu tonu otpada na regionalnu deponiju u Zvornik!

O uticaju ovih deponija na zemljište i vodu, tek ćemo pisati, a to je čini se reda radi, pomenuto i u ovom spornom dokumentu :

Emisije u zemljište:

– Nepovoljni uticaji na zemljište se takođe mogu javiti u slučaju neadekvatnog odlaganja otpada na lokaciji, stvaranja divljih deponija na otvorenom zemljištu i sl.

U delu gde se opisuje Izvod iz Urbanističkog plana opštine Vlasenica 2016-2036 stoji :

Poseban problem predstavlja gradska deponija (kao privremeno rješenje) locirana u naselju Dragasevac. Deponiju treba zatvoriti i odrediti lokaciju za formiranje transfer stanice, odakle će se prikupljeni otpad odvoziti na Regionalnu deponiju u Zvorniku (Crni Vrh).

A kao ,,Cilj Strategije upravljanja otpadom” opet tek reda radi, pominje se : 

  • saniranje postojećih i divljih deponija

Svesni su izgleda svi postojećih problema upravljanja otpadom, pa ih nisu mogli  ignorisati ni na papiru. Ipak, kao da nisu do kraja svesni svojih postupaka pa  je ideja celog projekta : Bavićemo se uvozom i preradom plastičnog otpada i verujte nam na reč neće biti zagađenja.

A možda je pisac ove studije hteo ipak reći : Već ste zagađeni, šta mari da vam se nađe i malo otpada iz Evrope. Biznis je biznis.

Pozivamo nadležni organ Javno komunalno preduzeće Vlasenica, da odgovori na logično pitanje, kako planiraju učestvovati u radu Objekta za hemijsko-termički tretman plastike kada ne da nemaju razvijen sistem odvajanja i upravljanja otpadom, nego čak i ne rade ništa po pitanju rešavanja lokalnog ,,privremenog odlagališta“ u Dragasevcu? Tačnije, rade! Ali na širenju ove ekološke katastrofe u našoj opštini!

Pitamo, jer u u ovom dokumentu stoji :

Navedeni ciljevi i problematika u okviru LEAP-a iz oblasti upravljanja otpadom su svakako lokalnog karaktera ali će uspostavljanje ovakvih objekata svakako pomoći i ovoj lokalnoj zajednici na reciklaži određenih kategorija otpada koje će osloboditi prostor na planiranim deponijama.

Pitamo, a verujemo da odgovora neće biti!